Hyppää pääsisältöön
Kaikki kirjastot
 1. Erkon kylmä sota : Helsingin Sanomat Moskovan varjossa

  Mainio, Aleksi
  Kustannusosakeyhtiö Siltala 2020 1. painos

  Maailmansotien jälkeen supervallat luottivat ydinkärkien, mutta myös sanojen tuhovoimaan. Siinä missä tuomiopäivän aseet seisoivat laukaisualustoillaan, "pehmeät aseet" halkoivat m...

 2. Retorik enligt Borisanus

  Winge, Gabris
  Recito Förlag

  Boken riktar sig till dig som vill få en uppdaterad översiktlig bild av ämnet retorik och inte rynkar näsan inför några ovanliga illustrerande exempel på retoriska företeelser. Ida...

 3. Nationen på spel : Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1972

  Tolvhed, Helena
  H:ström - Text & Kultur

  Under perioden från det andra världskrigets slut till 1970-talets början präglades världspolitiken av det kalla kriget, globala avkoloniseringsprocesser och 1960-talets radikaliser...

 4. Hjälpreda för arbetslösa: så här gör du

  Ekborg, Kjell
  Saga Egmont

  Vad ska du tänka på när du blivit arbetslös? Hur gör du för att blicka framåt? Och var finns egentligen jobben? Denna handbok ger tankar, idéer och stöttning i sökandet efter ett n...

 5. Audiovisuaalinen mediakulttuuri

  Herkman, Juha
  Osuuskunta Vastapaino 2020 1. painos

  Selkeä johdatus audiovisuaaliseen mediakulttuuriin ja suomalaisen mediamaiseman kriittiseen ymmärtämiseen. Vaikka niin kutsuttu uusmedia on tullut osaksi arkea, televisiota voi e...

 6. Vahingonilon viisaus – Miksi muiden epäonni naurattaa?

  Watt Smith, Tiffany
  Atena

  Hurskasteleva poliitikko jää kiinni sivusuhteesta… ”Täydellinen” työkaveri ei saakaan mainostamaansa ylennystä… Jonkun muun lapsi saa raivarin marketissa… Vahingonilo on nolostutta...

 7. Scandinavian Studies in Rhetoric

  Retorikförlaget

  Rhetorica Scan­di­navica has functioned as a sower of academic seeds. As the journal has grown, rhetoric courses and programmes have multiplied across Scandinavia. The journal is t...

 8. Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser

  Gelang, Marie
  Retorikförlaget

  Ämnet för denna avhandling är actio, retorikens ickeverbala resurser. Det handlar om talframförandets gestaltning. I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och fors...

 9. Juridisk genomslagskraft. Att övertyga muntligt som jurist

  Gabrielsen, Jonas; Høedt-Rasmussen, Inger
  Retorikförlaget

  Juridisk genomslagskraft är en bok om konsten att övertyga muntligt som jurist. Den är varken en juridisk lärobok eller en traditionell retorisk handbok, utan en bok som försöker k...

 10. Reklam & retorik

  Retorikförlaget

  Reklam är en dominant kraft som i hög grad präglar vårt sociala, kulturella och politiska liv.   Reklamen har också betraktats som en egen retorisk genre, även om den länge har fåt...

 11. Att övertyga mellan raderna

  Sigrell, Anders
  Retorikförlaget

  ”När vi låter oss övertygas av andra eller själva lyckas övertyga sker det inte alltid tydligt och rationellt. Ofta är argumenten dolda mellan raderna.” Det är denna förtäckta reto...

 12. Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys

  Retorikförlaget

  Retorisk kritik är en antologi som samlar ­bidrag från en rad forskare inom svensk ­retorikvetenskap. Boken svarar mot en metodologisk utmaning inom retorikutbildningen. De senast...

 13. Tinder-päiväkirja

  Kiiski, Sanna
  Docendo 2020 1. painos

  Kun kolmen alakouluikäisen lapsen äiti eroaa, mistä hän löytäisi uutta seuraa? Toimittaja ja yrittäjä Sanna Kiiski päätti heittäytyä itselleen vieraaseen deittailumaailmaan oltuaan...

 14. Alla kan texta snyggt

  Larsson, Maja
  Eget Förlag Sverige AB

  Slarvigt, fult och svårt att läsa. Så brukar vi kommentera vår handstil när vi skriver något inför andra. Vi har ofta för bråttom, och då glappar bokstäverna lätt och blir svårläst...

 15. Tinder-päiväkirja

  Kiiski, Sanna
  Docendo 2020 1. painos

  Kun kolmen alakouluikäisen lapsen äiti eroaa, mistä hän löytäisi uutta seuraa? Toimittaja ja yrittäjä Sanna Kiiski päätti heittäytyä itselleen vieraaseen deittailumaailmaan oltuaan...

 16. Samspel text bild

  Bergström, Bo
  Water Publishing

  Alla tusentals budskap omkring oss är fyllda av text men också av bild. Ofta gör de ett bra jobb ihop men lika ofta uppvisas brister. De talar förbi eller i mun på varandra och lyc...

 17. Från Seine, Rhen och Ruhr

  Wägner, Elin
  Saga Egmont

  Genom ett krigshärjat Europa reser den unga Elin Wägner genom områdena Rhen och Ruhr som efter första världskriget ockuperades av franska och belgiska trupper. Wägner skriver tanke...

 18. Tietokone äänenkäsittelyn työvälineenä

  Salo, Markku
  Books on Demand 2020 1. painos

  Uusi, ajanmukaistettu versio vuonna 2004 julkaistusta Tietokoneavusteinen musiikki -oppaasta. Tämä kirja esittelee digitaalisen äänenkäsittelyn tärkeimmät periaatteet ja työskentel...

 19. Navelsträngar och narrspeglar

  von Otter, Birgitta
  Saga Egmont

  Birgitta von Otter är en av Sveriges främsta debattörer och skribenter. Genom åren har hon utmejslat en rik produktion ur livets tillfälligheter, historiska tragedier och populärku...

 20. Predicting the Unpredictable – a Nordic Approach to Shaping Future Cities

  Gustavsson, Jonas; Paulsson, Helena
  Bookea

  In this book we explore different aspects of urban development. What makes a city attractive, what has worked in the past and how can we plan for a future that is unknown? With reg...